Raport bieżący nr 26/2020
24.12.2020
Sprzedaż udziałów w Rosan AgroRaport bieżący nr 25/2020
25.11.2020
Powołanie osób nadzorujących

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6Raport bieżący nr 24/2020
25.11.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 23/2020
25.1.2020
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 listopada 2020 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 22/2020
09.11.2020
Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. kRaport bieżący nr 21/2020
21.10.2020
Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Emitenta jako spółki przejmującej ze spółkami zależnymi Tigra Trans spółka z o.o. oraz Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.Raport bieżący nr 20/2020
21.10.2020
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 19/2020
21.10.2020
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 18/2020
09.10.2020
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 17/2020

Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze
09.10.2020
Załącznik nr 1Raport bieżący nr 16/2020
08.10.2020
Zawiadomienie o zbyciu akcji przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 15/2020
08.10.2020
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 14/2020
29.06.2020
Sprzedaż akcji ZM SilesiaRaport bieżący nr 13/2020
26.06.2020
Zapłata przez Emitenta za nabyte akcjeRaport bieżący nr 12/2020
25.06.2020
Zawarcie przez Emitenta i niektóre spółki zależne aneksu do umowy kredytówRaport bieżący nr 11/2020
25.06.2020
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku.

Załącznik nr 1Raport bieżący nr 10/2020
25.06.2020
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 czerwca 2020 roku wraz z wynikami głosowań nad poszczególnymi uchwałami

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2Raport bieżący nr 9/2020
24.06.2020
Zawarcie przez Emitenta aneksu do umowy nabycia aktywówRaport bieżący nr 8/2020
29.05.2020
Zawiadomienie o nabyciu akcji przez osobę blisko związaną z Przewodniczącym i członkami Rady Nadzorczej

ZałącznikRaport bieżący nr 7/2020
25.05.2020
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5Raport bieżący nr 6/2020
25.05.2020
Zwołanie Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaRaport bieżący nr 5/2020
25.05.2020
Połączenie Emitenta ze spółkami zależnymi od niegoRaport bieżący nr 4/2020
10.03.2020
Zmiana adresu EmitentaRaport bieżący nr 3/2020

Zmiana przez Emitenta Strategii działania na lata 2019 – 2024.
23.01.2020


Raport bieżący nr 2/2020
16.01.2020
Nabycie istotnych aktywów przez podmiot zależny od EmitentaRaport bieżący nr 1/2020
13.01.2020
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku